close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 • Szkolnictwo wyższe w Gruzji

  Instytucją nadzorującą pracę uczelni wyższych w Gruzji jest Ministerstwo Nauki i Edukacji. Ogólne wydatki na naukę, szkolnictwo podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe to 544 mln lari (w przybliżeniu 925 mln PLN), co daje 9,1% PKB (2010). Projekty badawcze finansowane są w ramach konkursów. Ich prowadzeniem zajmuje się Narodowa Fundacja Nauki im. Szoty Rustaveli (http://www.rustaveli.org.ge/).

  Studia wyższe w Gruzji są – zgodnie z systemem bolońskim – trzystopniowe. W celu uzyskania pierwszego stopnia student powinien zdobyć 240 punktów ECTS, drugie stopnia – 120, trzeciego – 180. Szkoły wyższe dzielą się na trzy kategorie: wyższe szkoły zawodowe, politechniki i uniwersytety. Państwo uznaje dyplomy tylko tych instytucji, które uzyskały akceptację narodowej Komisji Akredytacyjnej (http://www.nea.ge/). Na stronach tej instytucji szczegółowo opisana jest procedura udzielania akredytacji i autoryzacji dla uczelni wyższych. Najważniejszym ośrodkiem akademickim w Gruzji jest Tbilisi. Wśród pozostałych miast wybija się Batumi i Kutaisi.

  Najstarszym uniwersytetem w kraju jest Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili, założony w 1917 roku (http://www.tsu.edu.ge/). Obecnie największym uniwersytetem jest jednak Uniwersytet Ilii w Tbilisi, który w ramach restrukturyzacji Gruzińskiej Akademii Nauki przejął szereg jednostek naukowo – badawczych tej instytucji (http://www.iliauni.edu.ge/). Państwowy Uniwersytet Ilii jest obecnie czołową placówką rozwojowo – badawczą w Gruzji. Najważniejszą uczelnią medyczną w kraju jest Tbiliski Państwowy Uniwersytet Medyczny (http://www.tsmu.edu/), rolniczą: Gruziński Uniwersytet Rolniczy (http://www.gsau.edu.ge/), techniczną: Gruziński Uniwersytet Techniczny (http://www.gtu.ge/). Do największych uniwersytetów poza stolicą należy zaliczyć Uniwersytet Szoty Rustaweli w Batumi (http://www.bsu.edu.ge/), Państwowy Uniwersytet im. Jakoba Gogebashvili w Telavi (http://tesau.edu.ge/), oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Gori (http://www.gu.edu.ge/news.php). Najstarszą uczelnią muzyczną w kraju jest Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Vano Sarajishvili w Tbilisi (http://www.conservatoire.edu.ge/index.php?Id_leng=geo&Id_pg=01&id_corep=0&pgS=1). Ponadto edukację artystyczną prowadzi Tbiliska Państwowa Akademia Sztuki (http://art.edu.ge/?page_id=2929) oraz Państwowy Uniwersytet Kina i Teatru im. Szoty Rustaweli w Tbilisi (http://www.tafu.edu.ge/).

   

  Regulacje prawne dot. polsko - gruzińskiej wspólpracy w zakresie nauki i kultury

  Polsko – gruzińska współpraca w dziedzinie nauki i kultury odbywa się na podstawie Umowy między Rządem Republiki Gruzji a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej  w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r. W celu realizacji Umowy w 2011 roku podpisano w Batumi Program współpracy między Rządem Gruzji  a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011 – 2013.

  Na jego podstawie Strony zobowiązały się m.in. do wspierania i rozwoju istniejącej współpracy pomiędzy akademiami nauk oraz ich placówkami badawczymi oraz wsparcia dla nawiązywania bezpośredniej współpracy między uczelniami oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi, wymiany studentów, ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego na terenie Gruzji, wsparcia dla rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi, związkami twórców obu krajów itp.

   

  Stacja Kaukaska Studium Europy Wschodniej UW

  Stacja Kaukaska, formalnie jako placówka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, powstała w wyniku ustaleń między władzami Uniwersytetu Państwowego im. Ivane Dżawachiszwili w Tbilisi i władzami Uniwersytetu Warszawskiego i w oparciu o „Umowę o Współpracy” zawartą między dwoma uniwersytetami 26 października 2000 r. Uniwersytet Państwowy w Tbilisi przekazał do dyspozycji Stacji lokal nr 161 w II budynku uniwersyteckim.

  Celem działania Stacji jest organizacja szeroko rozumianej współpracy pomiędzy jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, a jednostkami naukowymi w krajach Południowego Kaukazu (organizacja współpracy, pomocy naukowej, bazy informacyjnej, organizacja kontaktów naukowych).

  Studium Europy Wschodniej UW jako pomysłodawca utworzenia Stacji Kaukaskiej porozumiało się w tej sprawie z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Archeologii, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytut Socjologii, Instytut Historyczny, Centrum Języka Polskiego „Polonicum”, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej) oraz uzyskało ich zgodę, zainteresowanie i chęć współpracy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: