close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • POBYT I PRACA W GRUZJI

 • Obywatele Polscy, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polacy nie podlegają również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.

   

  Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie zawsze ze sobą paszportu, ponieważ większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument potwierdzający tożsamość. Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji przechowywać dowód osobisty i paszport w różnych miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót z Gruzji do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej lub Państw Schengen.

   

  Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Regionu Cchinwali (Osetia Płd.). Dla Państwa bezpieczeństwa stanowczo odradzamy podejmowanie jakichkolwiek prób wjazdu na ww. terytoria. Sprawowanie opieki konsularnej na tych terytoriach jest niemożliwe. Zwracamy także uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem, wjazd do Gruzji z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczne regiony Abchazji i Cchinwali (Osetia Południowa) jest nielegalny i podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny.

   

  Cudzoziemiec legalnie przebywający na terenie Gruzji może podjąć pracę u lokalnego pracodawcy na podstawie umowy o pracę przewidzianej w ustawodawstwie Gruzji bez żadnych zezwoleń, na takich samych zasadach jak obywatele gruzińscy. Po 30 dniach od daty wejścia w życie umowy pracodawca jest zobowiązany poinformować Agencję Usług Socjalnych o zatrudnieniu cudzoziemca. Dekret nie dotyczy osób posiadających gruzińskiej karty stałego pobytu, inwestycyjnej karty pobytu lub tymczasowej karty identyfikacyjnej.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez zespół Ambasady informatorem ekonomicznym.

   

  1 marca 2018 roku wprowadzono w Gruzji obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych poza Gruzją, poruszających się po terytorium kraju, na cały okres pobytu. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia OC m.in. na przejściach granicznych, w bankach i u gruzińskich firm ubezpieczeniowych. W przypadku poruszania się w Gruzji bez ubezpieczenia przewidziano karę dla kierowcy w wysokości od 100 do 200 GEL.

   

  Do pobrania: Broszura informacyjna

   

   

  Podstawa prawna:

  - Ustawa z dnia 27.12.2005 r. o statusie prawnym cudzoziemców i osób nieposiadających obywatelstwa gruzińskiego (uwzględniająca nowelizację z dnia 05.03.2014 r.)

  - Dekret Rządowy Gruzji nr 417 z dnia 7 sierpnia 2015 r. o ustaleniu sposobu wykonania odpłatnej pracy przez cudzoziemców

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: