close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 • Ambasador Mariusz Maszkiewicz

   

   

  Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1993 roku uzyskał również tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracę w dyplomacji rozpoczął w końcu 1990 roku; początkowo jako naczelnik Wydziału ds. Polonii, następnie chargé d’affaires a. i. na Litwie, gdzie pełnił  też funkcję zastępcy ambasadora. W 1994 roku zakładał konsulat w Grodnie i do 1997 był tam Konsulem Generalnym. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Ambasadora RP na Białorusi. Od 2003 do 2006 roku prowadził działalność consultingową, skierowaną na wspieranie polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów b. ZSRS. Od stycznia do listopada 2007 roku był doradcą ds. wschodnich w gabinecie politycznym Premiera Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2008-2009 pełnił w MSZ funkcję wicedyrektora w Departamencie Wschodnim. W 2009 roku ukończył kilkumiesięczny kurs studiów nad bezpieczeństwem w Marshall Center w Garmisch-Partenkirchen. Od 2010 do 2016 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej. Działał na rzecz poprawy warunków funkcjonowania polskiej służby zagranicznej; autor artykułów, ekspertyz i raportów dot. funkcjonowania Ministerstwa. Od maja do listopada 2013  r. w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. 

   

  Ambasador Mariusz Maszkiewicz łączy pracę w dyplomacji z aktywnością akademicką i dydaktyczną. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzi zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz sporadycznie na innych uczelniach Warszawy. Opublikował ponad 10 książek (monografii i prac zbiorowych) a także kilkadziesiąt artykułów i opracowań dotyczących stosunków międzynarodowych, antropologii, socjologii, historii i kultury. Część jego prac przetłumaczono na język angielski, litewski, ukraiński, białoruski i hiszpański.         

   

  Wyróżniony Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną w latach 80-tych (Ruch „Wolność i Pokój”, duszpasterstwo ludzi pracy). W 2001 roku z rąk Prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa otrzymał Order Giedymina zaś w 2012 roku MSZ Litwy przyznało mu honorowe odznaczenie Gwiazda Dyplomacji.

  Zna język angielski, rosyjski, niemiecki, litewski i białoruski. W stopniu komunikatywnym posługuje się ukraińskim i francuskim. Obecnie intensywnie uczy się gruzińskiego.    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: